Σύστημα υγείας και χρόνια νοσήματα

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΥ. (Σύστημα υγείας και χρόνια νοσήματα ).

Σύστημα υγείας και χρόνια νοσήματα ,περίληψη

Η επικράτηση των χρόνιων νοσημάτων τις τελευταίες δεκαετίες . Συνέπεια της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης και του σύγχρονου τρόπου ζωής . Αλλά και η κυριαρχία της πληροφορίας και της χειραφέτησης των ασθενών, οδηγεί σε αναθεώρηση της αντιμετώπισης του χρήστη των υπηρεσιών υγείας, από το σύστημα και τους λειτουργούς του.

Η η βάση σχεδιασμού των σύγχρονων συστημάτων υγείας είναι : Η συνεχής βελτίωση των δομών του συστήματος υγείας, που αφορούν την πρωτογενή πρόληψη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής. Τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις δομές υγείας.  Την αποφυγή περιττών επισκέψεων, εξετάσεων και νοσηλειών. Την απρόσφορη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας . Γενικότερα την αντιμετώπιση του “καταναλωτισμού” που είναι αναποτελεσματικός, αυξάνοντας το κόστος και μειώνοντας την ικανοποίηση των ασθενών.

Σύστημα υγείας και χρόνια νοσήματα , κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των ασθενών

Η καθυστέρηση στην αξιολόγηση των συμπτωμάτων από τους ασθενείς και η δυσπιστία απέναντι στο σύστημα υγείας, οδηγεί σε σοβαρή αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας. Σχετίζεται σε πολλές περιπτώσεις με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ζωής των ασθενών, που συνδέοντα με συνήθειες της ζωής τους και στοιχεία της προσωπικότητάς τους.

Σύστημα υγείας και χρόνια νοσήματα , υπηρεσίες υγείας

Η συσχέτιση των αναγκών της κοινωνίας με το σχεδιασμό των υπηρεσιών της υγείας μπορεί να αποτελέσει για τον 21ο αιώνα την λύση των προβλημάτων των χρηστών του συστήματος. Αλλά και όσων εμπλέκονται σε αυτό, σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης.

Τι μπορεί να είναι κεντρικό σημείο που αφορά τόσο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας, όσο και την αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών από αυτό;  Η θετική σχέση ιατρού- ασθενούς, μια σχέση “σύγκρουσης” και “διπλού δεσμού”. Που μπορεί να μετατραπεί σε σχέση- κλειδί εάν στηριχτεί στη σωστή ενημέρωση του πάσχοντος για τη νόσο του . Στην εμπνευσμένη καθοδήγηση και στην κατάλληλη θεραπεία. Με ειλικρίνεια, κατανόηση, θερμή ανθρώπινη αντιμετώπιση .Παρέχοντας τον απαιτούμενο χρόνο και δείχνοντας αμέριστο ενδιαφέρον σε αυτόν.

Λέξεις κλειδιά: χρόνια νοσήματα, συμπτώματα, σχέση ιατρού-ασθενούς, ικανοποίηση ασθενών, κοινωνικοοικονομική κατάσταση- υγεία, προσδοκίες ασθενών, αποτελεσματικότητα συστημάτων υγείας.

Κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο σε μορφή pdf: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΣΘΕΝΩΝ_ΣΥΣΤΗΜΑ_ΥΓΕΙΑΣ_ΧΡΟΝΙΑ_ΝΟΣΗΜΑΤΑ