Πρόληψη και προσδόκιμο επιβίωσης

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (Πρόληψη και προσδόκιμο επιβίωσης )

Πρόληψη και Αύξηση του Προσδόκιμου Επιβίωσης (Περίληψη)

Πρόληψη και προσδόκιμο επιβίωσης . Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε οικονομικό, κοινωνικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο για το παρόν και το μέλλον, είναι η αύξηση του προσδόκιμου της επιβίωσης των ανθρώπων. Με τους ρυθμούς που υπολογίζεται ότι θα συνεχιστεί, σε μερικά χρόνια θα οδηγήσει σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα, σε κοινωνίες γερόντων. Θα κλονίσει τα ασφαλιστικά συστήματα, τα συστήματα υγείας και τους προϋπολογισμούς των κρατών.

Πρόληψη και προσδόκιμο επιβίωσης  .Στόχοι

Από την άλλη πλευρά η ανάγκη για υγιή και ενεργό γήρανση θέτει στόχους που χρειάζεται για να υλοποιηθούν αξιοποίηση εργαλείων όπως. Η πρόληψη, η αγωγή και προαγωγή της υγείας σε μια προσπάθεια που θα πρέπει να ξεκινά με τη γέννηση του ανθρώπου. Η καταγραφή και μελέτη των σύγχρονων προδιαθεσικών παραγόντων που απειλούν τη ζωή και την υγεία . Που προκαλούν νόσους . Που διαφοροποιούνται από ότι γνωρίζαμε στο παρελθόν. Η εξειδίκευσή τους ως προς τους διάφορους πληθυσμούς. Αλλά και η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην έρευνα και την δημιουργία μέσων που προάγουν την ποιότητα της ζωής, Την καλή υγεία, την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων ατόμων. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Μεγάλος είναι ο αριθμός των προγραμμάτων που υλοποιούνται παγκοσμίως και στοχεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Η ανακάλυψη περιοχών του εγκεφάλου όπως ο ιππόκαμπος που δείχνουν σημεία ανανέωσης. Αλλά και η παρατήρηση δημιουργίας νέων αγγείων και βελτίωσης της κυκλοφορίας στο σώμα ανοίγουν νέες προοπτικές.

Πρόληψη και προσδόκιμο επιβίωσης .Προγράμματα Long Lasting Memories

Τα προγράμματα Long Lasting Memories που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  στηρίζονται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνδυάζοντας άσκηση και παιχνίδι. Προάγουν τη σωματική και πνευματική υγεία των μεγάλων σε ηλικία ανθρώπων. (Και όχι μόνο). Αποτελούν μια εξέλιξη που δημιουργεί ελπίδες για την υλοποίηση στόχων προς την κατεύθυνση της “μεγάλης και καλής ποιοτικά ζωής”.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προσδόκιμο επιβίωσης. Ενεργός και υγιής γήρανση.  Πρόληψη .  Προαγωγή υγείας ηλικιωμένων. Νέες τεχνολογίες, προγράμματα Long Lasting Memories.

Κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο σε μορφή pdf : ΠΡΟΛΗΨΗ_ΚΑΙ_ΑΥΞΗΣΗ_ΤΟΥ_ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟΥ_ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ