Μυοκαρδιοπάθεια

Μυοκαρδιοπάθεια Μυοκαρδιοπάθειες,Ιατρός Παναγιωτόπουλος

Μυοκαρδιοπάθεια

Διάφορα αίτια που μας είναι τις περισσότερες φορές άγνωστα, μπορούν να προκαλέσουν τη διαταραχή της λειτουργίας του μυοκαρδίου. Ονομάζεται γενικά μυοκαρδιοπάθεια. Διακρίνεται σε διατατική μυοκαρδιοπάθεια και σε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Παρουσιάζεται με δύσπνοια, εύκολη κόπωση, αδυναμία και άλλα συμπτώματα  καρδιακής ανεπάρκειας.

Μυοκαρδιοπάθεια .Αιτίες

Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό το σημείο δεν είναι συνήθως συγκεκριμένοι. Η υπερβολική χρήση αλκοόλ είναι ένας από τους συχνούς και πιο εύκολα αναγνωρίσιμους. Όμως υπάρχει μια σειρά από άλλους λόγους οι οποίοι βρίσκονται υπό διερεύνηση οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι γι’ αυτή την καρδιολογική οντότητα. Το πολύ σημαντικό με αυτή τη νόσο είναι ότι συνδυάζεται με φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία.  Επηρεάζει πολύ και δυσμενώς την ποιότητα της ζωής του ασθενή.

Μια άλλη μορφή μυοκαρδιοπάθειας είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Συνήθως οφείλεται σε κληρονομικά αίτια και προκαλεί πάχυνση του μυοκαρδίου.Μάλιστα όχι όλου αλλά κατά περιοχές (υπερτροφία) που είναι υπεύθυνη για αρρυθμίες και κάποιες φορές για αιφνίδιο θάνατο και μάλιστα σε νεανική ηλικία. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (hypertrophic cardiomyopathy). Τα κληρονομούμενα γονίδια που προκαλούν τη νόσο μπορούν να ανιχνευθούν και σε άλλα μέλη της οικογένειας.

Διατατική,Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια .Διάγνωση

Μια άλλη εξέλιξη είναι προοδευτικά η παρουσία ανεπάρκειας και άλλων οργάνων όπως οι νεφροί, λόγω κακής αιμάτωσής τους από την καρδιά . Η Μυοκαρδιοπάθεια μειώνει τη διάρκεια της ζωής λόγω συνήθως θανατηφόρων αρρυθμία.

Η διατατική μυοκαρδιοπάθεια χρειάζεται έγκαιρη διάγνωση. Σωστή διερεύνηση για πιθανά αίτια που την προκαλούν και κυρίως σωστή παρακολούθηση και θεραπεία. Αυτό απαιτεί εμπειρία, γνώση και καλή επικοινωνία με τον ασθενή γιατί χρειάζεται ηρεμία, συνεργασία γιατρού και ασθενή και συμμόρφωση του τελευταίου. Είναι μια χρόνια νόσος που με τη σωστή ρύθμιση μπορεί να επιτρέψει στον ασθενή την ποιοτική και μακρά επιβίωση.

 

Θεραπεία

Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η διάγνωση της νόσου, η φαρμακευτική παρακολούθηση και η πρόληψη επεισοδίων καρδιακής ανεπάρκειας, αρρυθμιών και αιφνιδίου θανάτου. Κάποιες φορές χρειάζεται επεμβατική θεραπεία ή τοποθέτηση κάποιων ειδικών συσκευών των απινιδωτών που παρεμβαίνουν σε κάποιες επικίνδυνες εκδηλώσεις της νόσου. Μπορεί ακόμη ο ασθενής να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση αν υπάρχουν δυσκολίες στην προώθηση του αίματος ή βλάβες σε βαλβίδες που συνοδεύουν τη νόσο. Απαιτεί μεγάλη εμπειρία από πλευράς του ιατρού. Ο Ιατρός  πρέπει να υποψιαστεί, να διερευνήσει σωστά και να αντιμετωπίσει ανάλογα τα προβλήματα. Κάνοντας κάθε φορά τη σωστή επιλογή μεθόδου διάγνωσης, παρακολούθησης και θεραπείας.