Holter Ρυθμού

Holter Ρυθμού

Holter Ρυθμού Καρδιάς

Holter ρυθμού (καρδιάς) (Ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή) 24ώρου, 48ώρου έως και 7ημέρου με άμεση διάγνωση και παράδοση της σχετικής έκθεσης.

Holter Ρυθμού Καρδιάς . Γιατί χρειάζεται.

Πολλές από τις αρρυθμίες, τις βραδυκαρδίες και τις καρδιακές παύσεις δεν μπορούν να καταγράφουν σε ένα καρδιογράφημα λίγων δευτερολέπτων. Αυτές οι καταστάσεις πολλές φορές συνδυάζονται με την άσκηση, την ξεκούραση και τον ύπνο. Η διάγνωση τέτοιων προβλημάτων απαιτεί συνεχή καταγραφή του καρδιογραφήματος. Το Holter ρυθμού είναι μια εξέταση που μπορεί να καταγράψει 24 ώρες το 24ωρο, συνεχώς, το ηλεκτροκαρδιογράφημα του ασθενή και μάλιστα στην καθημερινή του δραστηριότητα. Ακολουθεί τον άνθρωπο παντού και μπορεί να βοηθήσει στο συνδυασμό ενός ευρήματος με ένα επεισόδιο ή ένα σύμπτωμα. Μπορεί να αποθηκεύσει το καρδιογράφημα σε ένα πολύ μικρό μηχάνημα που φέρει ο ασθενής σε μια ζώνη στη μέση του για 24 ή 48 ώρες.

Holter Ρυθμού Καρδιάς . Διάγνωση

24 έως 48 ωρες είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να μας δώσει συνήθως τις σημαντικές πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Οι δυνατότητες του μηχανήματος που διαθέτουμε στο ιατρείο για ασθενείς με σπάνια εμφανιζόμενες αρρυθμίες μπορεί να καταγράψει μέχρι 7 συνεχόμενες ημέρες το ρυθμό του ασθενούς. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόσθετο πλεονέκτημα που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Η συσκευή είναι πολύ απλή στην τοποθέτησή της. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα είναι ότι οι απαντήσεις δίνονται αμέσως μετά την αφαίρεσή της και έτσι αποφεύγεται η ταλαιπωρία του ασθενούς. Με την εξέταση αυτή μπορεί να ανιχνεύσει ο έμπειρος καρδιολόγος αρρυθμίες που δεν είναι εύκολο να καταγραφούν σε μια απλή και αναγκαστικά σύντομη εξέταση με καρδιογράφο. Αποτελεί εξέταση πολύτιμη για ένα καρδιολογικό ασθενή και μάλιστα αμέσως μόλις τεθεί υποψία αρρυθμίας. Δυστυχώς με την επικρατούσα κατάσταση τα διαγνωστικά κέντρα καθυστερούν περισσότερο από μήνα μια τέτοια εξέταση.

Η εξέταση γίνεται ακόμη πιο πολύτιμη όταν εκείνος που την κάνει γνωρίζει καλά τι αναζητά στον ασθενή του. Αυτό αποτελεί τεράστιο αποτελεί πλεονέκτημα σε σχέση με μια εξέταση που γίνεται σε ένα άγνωστο γιατρό σε ένα διαγνωστικό κέντρο.

Holter Ρυθμού Καρδιάς. Στο σπίτι, Κατ’οίκον.

Το Holter ρυθμού μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στο σπίτι σε κάποιο ασθενή που δεν μπορεί εύκολα να μετακινηθεί.