Μυοκαρδιοπάθεια Μυοκαρδιοπάθειες,Ιατρός Παναγιωτόπουλος

Cardiomyopathy

Cardiomyopathies Various causes that are most often unknown to us may cause myocardial disorder. It […]

Υπερχοληστερολαιμία Χοληστερίνη,Ν.Παναγιωτόπουλος,Καρδιολόγος

Hypercholesterolemia

Hypercholesterolemia Dyslipidemia Because coronary artery disease is due to some predisposing factors, it is important […]

Αρρυθμίες,Καρδιακή Αρρυθμία,Καρδιακές Παθήσεις

Arrhythmias

Arrhythmias Arrhythmias (cardiac arrhythmia) is one of the most complex cardiac problems because it is […]

Συγγενείς Καρδιοπάθειες

Congenital Heart Diseases

Congenital Heart Diseases Congenital Heart Diseases. Many children are born with cardiac problems. Others are […]