καρδιακή ασυστολία

Heart asystole

Heart asystole. What is it; A real nightmare for any human being is when his […]

πνευμονική εμβολή καρδιολογικά προβλήματα Παναγιωτόπουλος

Pulmonary Embolism

Pulmonary Embolism. What is it? Pulmonary embolism. The word embolization in medicine means something that […]

πνευμονική υπέρταση καρδιολογικό ιατρείο μαρούσι

Pulmonary Artery Hypertension

Pulmonary Artery Hypertension. Anatomy. Physiology.  Pulmonary Artery  Hypertension. In order to understand the uncommon but […]

κολπική μαρμαρυγή καρδιολόγος Μαρούσι

Atrial Fibrillation

Atrial Fibrillation. In general. One of the most common arrhythmias in our days is atrial […]

οξεία μυοκαρδίτιδα καρδιολόγος Μαρούσι

Acute myocarditis

Acute myocarditis An urgent but also very serious cardiac disease is acute myocarditis. A disease […]

Βηματοδότες έλεγχος βηματοδότη . Νικόλαος Παναγιωτόπουλος Καρδιολόγος Μαρούσι

Pacemakers checking pacemaker

Pacemakers checking pacemaker Pacemakers checking pacemaker. The heart is a wisely constructed instrument. It works […]

Καρδιακή Ανεπάρκεια,Καρδιολογικό Ιατρείο Νικόλαου Παναγιωτόπουλου

Heart Failure

Heart Failure Heart failure is one of the most difficult problems in cardiology. The heart, […]

Αρτηριακή Υπέρταση,Καρδιολογικό Ιατρείο Παναγιωτόπουλου

High Blood Pressure

High Blood Pressure Another insidious agent that undermines the health of the heart and vessels […]

Στεφανιαία Νόσος, Kαρδιακή | Ν.Παναγιωτόπουλος Ειδικός Καρδιολόγος

Coronary Artery Disease

Coronary Artery Disease The most common cardiac disease is coronary artery disease. It is called […]

Περικαρδίτιδα,Ειδικός Καρδιολόγος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος

Pericarditis

Pericarditis Pericarditis. The heart is surrounded by a membrane called pericardium because it is located […]