καρδιακή ασυστολία

Heart asystole

Heart asystole. What is it; A real nightmare for any human being is when his […]

κολπική μαρμαρυγή καρδιολόγος Μαρούσι

Atrial Fibrillation

Atrial Fibrillation. In general. One of the most common arrhythmias in our days is atrial […]