Πρόσβαση στην Υγεία και Οικονομική Κρίση

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ . ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (Πρόσβαση στην υγεία και οικονομική κρίση . )

Πρόσβαση στην Υγεία και οικονομική κρίση . (Περίληψη)

Η ίση πρόσβαση προς τις υπηρεσίες υγείας είναι βασικό και αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών μιας χώρας. Αφορά τόσο την πρωτοβάθμια περίθαλψη σε επίπεδο θεραπείας, πρόληψης και αποκατάστασης. Όσο και την Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια περίθαλψη και φαρμακευτική κάλυψη, κάθε χρονική στιγμή, σε όλη την επικράτεια και για όλους ανεξαιρέτως.

Υγεία και οικονομική κρίση , στην Ελλάδα

Στις συνθήκες οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα περισσότερο από κάθε χώρα τα τελευταία χρόνια, με την ανεργία και την ανασφάλιστη εργασία να εκτινάσσονται και τη μείωση των μισθών και των συντάξεων να πλήττει όλο τον πληθυσμό, οι ανισότητες και η επιβάρυνση των πολιτών αυξάνονται. Οι αναγκαίες οικονομίες σε κονδύλια του προϋπολογισμού οδηγούν σε διακοπή προγραμμάτων πρόληψης .Σε αύξηση της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη . Στη συγχώνευση και κατάργηση δομών της πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Έτσι οι πολίτες έχουν μειωμένη πρόσβαση στις δομές της υγείας. Λόγω κόστους, αποστάσεως, χρόνου αναμονής, έλλειψης εμπιστοσύνης και πληροφόρησης και έλλειψης διάθεσης λόγω πίεσης από την καθημερινότητα. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της θνησιμότητας, της νοσηρότητας, των λοιμωδών και καρδιαγγειακών νοσημάτων και των αυτοκτονιών. Ιδιαίτερα πλήττονται τα φτωχότερα στρώματα, οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα και άλλες ευπαθείς ομάδες.

Υγεία και οικονομική κρίση , πρωτοβάθμια περίθαλψη

Σε ένα σύστημα κοινωνικής υποστήριξης μη αναπτυγμένο όπως το Ελληνικό, τα προβλήματα διογκώνονται και απαιτούν παρεμβάσεις που να οδηγούν σε λύσεις και μάλιστα χωρίς πρόσθετες δαπάνες. Αυτό μπορεί να επιχειρηθεί μέσα από ένα στρατηγικό επιχειρησιακό πρόγραμμα . Που θα οδηγεί σε ανανέωση των δομών και αναθεώρηση παλαιών και ξεπερασμένων μοντέλων. Η εκ βάθρων ανανέωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με δημιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα στηρίζεται στην Πανελλήνια κάλυψη, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά. Αναλόγως των αναγκών κάθε γεωγραφικής περιοχής, την αξιοποίηση του θεσμού του γενικού γιατρού και των άλλων ειδικοτήτων. Τη σωστή χρήση του εξοπλισμού και των υποδομών, τη χρήση της τεχνολογίας στην τηλεϊατρική και την ρύθμιση των ραντεβού .

Σύνδεση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας- Τριτοβάθμιας περίθαλψης

Η σύνδεση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας- Τριτοβάθμιας περίθαλψης με παραπομπές από την πρώτη μπορεί να αποσυμφορήσει τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων. Η χρήση νέου τρόπου κάλυψης των δαπανών νοσηλείας μέσω κλειστών νοσηλείων (ΚΕΝ). Η ορθολογιστική οργάνωση με βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών του ΕΣΥ θα βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος χωρίς ανάγκη για περαιτέρω δαπάνες.
Στον τομέα του φαρμάκου τέλος. η απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, θα πρέπει να συνδυαστεί με έλεγχο της υπερσυνταγογράφησης, επέκτασης των γενοσήμων φαρμάκων με έλεγχο των τιμών τους, αξιοποίηση μηχανισμών όπως οι διαγωνισμοί με διαφάνεια, η επέκταση των ελέγχων στους τρόπους κυκλοφορίας, διάθεσης και χορήγησης των φαρμάκων μέχρι το τελευταίο σημείο της χώρας.

Λέξεις κλειδιά: υγειονομικό σύστημα, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ισότητα πρόσβασης, οικονομική κρίση, SRH μέθοδος, πρωτοβάθμια περίθαλψη, νοσοκομειακή περίθαλψη, φαρμακευτική κάλυψη, SWOT μέθοδος, επιχειρησιακό σχέδιο

Κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο σε μορφή pdf : ΟΙ_ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ_ΤΗΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΚΡΙΣΗΣ_ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ_ ΣΤΟ_ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ