Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας)

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ (Περίληψη)

Η πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας είναι ένας βασικός πυλώνας του κάθε συστήματος υγείας. Ξεκινά από την προληπτική ιατρική, την αγωγή υγείας και τη σχολική υγιεινή.
Άπτεται της αποσυμφόρησης των εξωτερικών ιατρείων και των νοσηλευτικών κλινών των νοσοκομείων. Λόγω έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης στο σπίτι πολλών από τα χρόνια και πιο απλά οξέα προβλήματα. Υπό άλλες συνθήκες θα οδηγούσαν σε επιβάρυνση της δευτεροβάθμιας περίθαλψης και επεκτείνεται στην αποκατάσταση, τη φροντίδα της Τρίτης ηλικίας και προβλημάτων όπως τα ναρκωτικά και η ψυχική υγεία.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ,στην Ελληνική πραγματικότητα

Η υγεία του Ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Από τη μία πλευρά η γήρανση του πληθυσμού.Η μεταβολή του επιδημιολογικού φάσματος, η επικράτηση των χρόνιων νοσημάτων που θα συνεχιστούν σύμφωνα με τον ΠΟΥ στο μέλλον. Από την άλλη το ασφυκτικό περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, επιβάλλουν την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Όπως έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής Κ. Γαρδίκας “η πρωτοβάθμια φροντίδα καλύπτει τα 9/10 της ιατρικής. Η αποκλειστική ενασχόληση με τη νοσοκομειακή ιατρική είναι μια κακή αρχή από την οποία επιβάλλεται γρήγορη απομάκρυνση”. Η εθνική στρατηγική για την αναδιοργάνωση, ανάπτυξη, ενδυνάμωση της ΠΦΥ, που από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ μέχρι σήμερα είναι ο «φτωχός» συγγενής» του συστήματος υγείας, είναι σήμερα παρά ποτέ επιτακτική.

Αποσπασματικές προσπάθειες περιορισμού των δαπανών με μέτρα όπως η περικοπή εξετάσεων που αφορούν την προσυμπτωματική διάγνωση σοβαρών νόσων είναι καταδικασμένες γιατί οδηγούν προς την αντίθετη κατεύθυνση, αυτή της επιβάρυνσης της υγείας του πληθυσμού και συνακόλουθα την αύξηση των δαπανών της υγείας.
Πρόσφατα νομοθετήματα, αλλά και πρόσθετες προτάσεις, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν θέματα σχετικά με την ΠΦΥ, όπως ο κατακερματισμός των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, η έλλειψη ισότιμης πρόσβασης σε αυτές από τους πολίτες, η απουσία 24ωρης κάλυψης, η θέσπιση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, η καθιέρωση ομάδας και εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας με αναβάθμιση της ειδικότητας του Γενικού γιατρού, η αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της, όπως και η ανεύρεση πόρων για την υλοποίησή των προγραμμάτων της. Η συγκυρία είναι θετική. Τα προβλήματα έχουν εντοπιστεί, η κρίση κάμπτει την αντίσταση συντεχνιών και συμφερόντων και η ανάγκη βελτίωσης των δεκτών υγείας του λαού είναι δεδομένη.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αδυναμίες ελληνικής ΠΦΥ , οικογενειακός γιατρός, πρόληψη, πρόσφατοι νόμοι, προσυμπτωματικός έλεγχος.

Κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο σε μορφή pdf :ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ_ΦΡΟΝΤΙΔΑ_ΥΓΕΙΑΣ_ΣΤΗΝ_ΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ