Μοντέλο πεποιθήσεων και στοματική υγεία

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΛΙΤΙΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Μοντέλο πεποιθήσεων και στοματική υγεία)

Μοντέλο πεποιθήσεων και στοματική υγεία ,περίληψη

Η κατανόηση των πεποιθήσεων και συμπεριφορών που έχουν οι άνθρωποι σε θέματα υγείας είναι μια προσέγγιση που βοηθά στο σχεδιασμό προγραμμάτων. Για να αλλάξουν τις προβληματικές συμπεριφορές.Για να οδηγήσουν στην υιοθέτηση συνηθειών που προάγουν την υγεία του πληθυσμού. Αυτό οδήγησε στη διαμόρφωση μοντέλων, μεταξύ των οποίων το Μοντέλο των Πεποιθήσεων για την Υγεία (ΜΠΥ). Ξεχωρίζει και διότι είναι το μακροβιότερο αφού αριθμεί περισσότερα από 60 χρόνια ζωής. Και γιατί είναι το περισσότερο χρησιμοποιημένο τα χρόνια αυτά.

Το ΜΠΥ προσπαθεί εφαρμοζόμενο σε πληθυσμούς – στόχους να καταγράψει τις πεποιθήσεις τους. Ν προβλέψει τη συμπεριφορά τους ώστε να μεταβάλει τις συνήθειές τους βελτιώνοντας το υγειονομικό τους προφίλ.Χρησιμοποεί παραμέτρους όπως:Η υποκειμενική αίσθηση τρωτότητας.Κινδύνου από τη νόσο. Οφελών και εμποδίων κατά την υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς . Και την προσθήκη αργότερα της παραμέτρου της αυτό-αποτελεσματικότητας. αλλά και την αξιολόγηση παραγόντων όπως οι δημογραφικοί, οι ενδείξεις για δράση και τα κίνητρα για την υγεία.

Μοντέλο πεποιθήσεων και στοματική υγεία. Βούρτσιμα δοντιών

Η εφαρμογή του μοντέλου αυτού στην στοματική υγεία.Το ΜΠΥ σε σχέση με την υιοθέτηση του βουρτσίσματος των δοντιών. Ωστε να αποφευχθεί η τερηδόνα και η ουλίτιδα. Είναι μια από τις δράσεις που μπορούν να αναληφθούν και ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που υστερεί σε στοματική υγεία σε σχέση με πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Η χρήση ερωτηματολογίου, στηριγμένου στο ΜΠΥ και μάλιστα η προσωπική συνέντευξη ανθρώπων του πληθυσμού- στόχου μπορούν να συμβάλουν θετικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Μοντέλο πεποιθήσεων και στοματική υγεία , αδυναμίες

Είναι γεγονός ότι το Μοντέλο Πεποιθήσεων για την Υγεία δέχεται κριτική και παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες. Όμως έχει προσφέρει πολλά και μπορεί να αποτελέσει τη βάση συζήτησης. Οι αδυναμίες του μπορούν να εντοπισθούν . Και να εξαλειφθούν στα πιο σύγχρονα μοντέλα που συνεχώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας . Και προκαλούν συζητήσεις στην επιστημονική κοινότητα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μοντέλα αξίας- προσδοκίας, Μοντέλο Πεποιθήσεων για την Υγεία, συμπεριφορά, πεποιθήσεις στην υγεία, στοματική υγιεινή, βούρτσισμα δοντιών, τερηδόνα, ουλίτιδα, σύγχρονα μοντέλα συμπεριφοράς στην υγεία.

Κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο σε μορφή pdf :ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ_ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ_ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ_ΥΓΙΕΙΝΗ