Ιατρικές Βεβαιώσεις

Ιατρικές Βεβαιώσεις Ιατρικές Βεβαιώσεις .Μία  από τις σημαντικές παρεχόμενες υπηρεσίες ενός καρδιολογικού ιατρείου είναι οι […]

Βηματοδότες έλεγχος βηματοδότη . Νικόλαος Παναγιωτόπουλος Καρδιολόγος Μαρούσι

Βηματοδότες έλεγχος βηματοδότη

Βηματοδότες έλεγχος βηματοδότη Βηματοδότες έλεγχος βηματοδότη . Η καρδιά είναι ένα όργανο σοφά κατασκευασμένο. Δουλεύει […]

Υπερηχογράφημα Triplex Καρδιάς

Υπερηχογράφημα Triplex Καρδιάς

Υπερηχογράφημα Triplex Καρδιάς Φορητός Υπερηχογράφος και έγχρωμο doppler καρδιάς Υπερηχογράφημα Triplex καρδιάς με έγχρωμο doppler. […]

Holter Πίεσης, Καρδιολόγος Μαρούσι

Holter Πίεσης

Holter Πίεσης Πιέσεως Holter πίεσης πιέσεως 24ώρου με άμεση διάγνωση και παράδοση της σχετικής έκθεσης. […]

Holter 24ωρου,48ωρου

Holter Ρυθμού

Holter Ρυθμού Καρδιάς Holter ρυθμού (καρδιάς) (Ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή) 24ώρου, 48ώρου έως και 7ημέρου με άμεση […]

Φορητός Καρδιογράφος

Καρδιογράφημα Φορητός Καρδιογράφος

Καρδιογράφημα Φορητός Καρδιογράφος ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ (Καρδιογράφημα Φορητός Καρδιογράφος) .Ηλεκτροκαρδιογράφημα μέσω φορητού καρδιογράφου. Οι καρδιολογικές παθήσεις […]

Καρδιογράφημα

Καρδιογράφημα Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Καρδιογράφημα Ηλεκτροκαρδιογράφημα ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ Καρδιογράφημα Ηλεκτροκαρδιογράφημα  μέσω ενός ασύρματου καρδιογράφου. Βάση για τη διερεύνηση ενός […]