Υπηρεσίες Ιατρείου

Υπηρεσίες Ιατρείου,Καρδιολογικές Εξετάσεις
Υπηρεσίες Ιατρείου – Καρδιολογικές Εξετάσεις

To καρδιολογικό ιατρείο του Νικόλαου Παναγιωτόπουλου είναι άρτια εξοπλισμένο με σύγχρονο καρδιολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με τη βοήθεια του εξοπλισμού και την πολύ μεγάλη κλινική εμπειρία του Ιατρού δίνεται η δυνατότητα για ασφαλή διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.
Στο ιατρείο πραγματοποιείται τυπική καρδιολογική και κλινική εξέταση. Είτε σε άτομα που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε καρδιολογική πάθηση, είτε σε υγιή άτομα στα πλαίσιο μιας προληπτικής εξέτασης. (Ιατρική εκτίμηση, Κλινική παρακολούθηση). Στο χώρο του ιατρείου πέραν από την κλινική εξέταση παρέχονται και οι εξής Υπηρεσίες – Καρδιολογικές Εξετάσεις:

Ηλεκτροκαρδιογράφημα μέσω ενός ασύρματου καρδιογράφου.
Holter Ρυθμού (Ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή) .24ώρου, 48ώρου έως και 7ημέρου με άμεση διάγνωση και παράδοση της σχετικής έκθεσης.
Holter Πιέσεως 24ώρου με άμεση διάγνωση και παράδοση της σχετικής έκθεσης.
Υπερηχογράφημα triplex καρδιάς  με έγχρωμο doppler. Η εξέταση γίνεται κατά την κλινική εξέταση και είναι συμπλήρωμά της. Δίνεται έγγραφη έκθεση αλλά και CD με τις κυριότερες εικόνες και βίντεο που λήφθηκαν κατά τη διάρκειά της.
Έλεγχος σε βηματοδότες στο πλαίσιο τακτικής εξέτασης ή μιας έκτακτης δυσλειτουργίας.
Όλες οι παραπάνω εξετάσεις γίνονται όταν είναι απαραίτητο 24 ώρες το 24ωρο. Πραγματοποιούνται επίση και στο σπίτι (επίσκεψη κατ’οίκον) σε ασθενείς που δε μπορούν για πολλούς λόγους να μετακινηθούν. Οι επισκέψεις κατ’οίκον υποστηρίζονται από τη φορητότητα του σύγχρονου καρδιολογικού εξοπλισμού.

Όταν χρειαστεί κάποια περαιτέρω ειδική εξέταση όπως διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, σπινθηρογράφημα, stress echo, τοποθέτηση βηματοδότη, ablation σε αρρυθμίες, στεφανιογραφία, αγγειοπλαστική, αορτοστεφανιαία παράκαμψη συνεργαζόμαστε με ειδικούς ιατρούς και κατάλληλα νοσοκομεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στο ιατρείο ακόμη γίνεται προαθλητικός έλεγχος ή έλεγχος για τη χορήγηση πιστοποιητικών σε παιδιά στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων τους. Κλινική εξέταση, βεβαίωση άθλησης. Προαθλητικός και προσχολικός έλεγχος (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις).
Μπορεί να γίνει έλεγχος παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες. Επίσης είμαστε διαπιστευμένοι στον ΕΟΠΥΥ και μπορούν να γραφούν κάθε είδους εξετάσεις του ενδιαφέροντος ενός καρδιολόγου αιματολογικές και παρακλινικές ενώ ταυτόχρονα συνταγογραφούνται όλα τα φάρμακα που χορηγούνται από τα ταμεία. (Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και ιατρικών παραπεμπτικών στον ΕΟΠΥΥ).