Συστήματα υγείας και οικονομική αξιολόγηση

Οι μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης και οι εφαρμογές τους  (Συστήματα υγείας και οικονομική αξιολόγηση).

Συστήματα υγείας και οικονομική αξιολόγηση ,περίληψη

Η οικονομική κρίση που τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη και πλήττει πλέον ολόκληρο τον κόσμο ως η σοβαρότερη ύφεση από το 1930, δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστα τα συστήματα υγείας και μάλιστα των οικονομικά ασθενέστερων χωρών και ιδιαίτερα αυτών που δεν έχουν αναπτυγμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας.

Συστήματα υγείας και οικονομική αξιολόγηση . Τα δεδομένα στην υγεία του πληθυσμού.

Παρατηρείται παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης τις τελευταίες δεκαετίες.Αλλαγή των επιδημιολογικών συνθηκών με την επικράτηση χρόνιων νόσων. Μείωση ή εξαφάνιση των επιδημικών νόσων του παρελθόντος. Η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας. Αυξημένες απαιτήσεις του πληθυσμού για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε αύξηση των δαπανών για την υγεία. Και καθιστούν αναγκαία την κατανομή των υπαρχόντων πόρων με βάση προτεραιότητες.

Συστήματα υγείας και οικονομική αξιολόγηση .  Διαθεσιμότητα πόρων

Η κεντρική στόχευση των οικονομικών της υγείας είναι πώς να χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι καλύτερα. Ειδικά όταν αυτοί είναι ανεπαρκείς για να καλύψουν τις συνολικές ανάγκες. Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται η ανάγκη να μελετηθούν παράμετροι όπως το κόστος και η ωφέλεια των διαφόρων προγραμμάτων ώστε να επιλεγούν τα καταλληλότερα από αυτά. Οι μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης είναι τεχνικές που δημιουργήθηκαν από οικονομολόγους για να υποβοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων όταν βρισκόμαστε ενώπιον πολλαπλών τρόπων δράσεως. Το κόστος περιλαμβάνει: Τους πόρους που καταναλώνονται για τις υγειονομικές υπηρεσίες. Από τους μισθούς του προσωπικού μέχρι το φως και τη θέρμανση των κτιρίων. Τα έξοδα χρόνου και χρημάτων ασθενών και συνοδών. Και γενικότερα έξοδα της κοινότητας και του συνόλου που αφορούν έως και περιβαλλοντικά θέματα. Ενώ όπως θα αναλυθεί πιο κάτω η δεύτερη παράμετρος μπορεί να είναι η αποτελεσματικότητα, η χρησιμότητα ή το όφελος

Η ανάλυση κόστους- αποτελεσματικότητας υπολογίζει τα οφέλη των υπό σύγκριση παρεμβάσεων σε όρους κλινικών αποτελεσμάτων όπως η επιμήκυνση του χρόνου επιβίωσης, οι ζωές που σώθηκαν, ο βαθμός υποχώρησης των συμπτωμάτων κ.λπ. Συνεπώς η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να συγκρίνει προγράμματα που αφορούν την ίδια νόσο, αφού έτσι μόνο έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα, δηλαδή μπορούμε να εκφράσουμε στην ίδια μονάδα κλινικής αποτελεσματικότητας.

Κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο σε μορφή pdf :ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ_ΥΓΕΙΑΣ_ΚΑΙ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ