Κρίση και Προοπτικές Κράτους Πρόνοιας

Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  . (Κρίση και Προοπτικές Κράτους Πρόνοιας).

Κρίση και Προοπτικές Κράτους Πρόνοιας (περίληψη)

Το κράτος πρόνοιας ένα σύνολο δραστηριοτήτων που χρηματοδοτείται από το κράτος και εξαρτάται από δημόσιες δαπάνες . Έχει σκοπό τη συστηματική κάλυψη των κοινωνικών κινδύνων και αναγκών των πολιτών προς την κατεύθυνση της άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε κρίση και χαρακτηρίζεται από πολλές πλευρές ασύμφορο και αναποτελεσματικό στο σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Όμως όπως καταδεικνύουν πιο ψύχραιμες φωνές η παρουσία του κράτους πρόνοιας είναι σήμερα αναγκαία. Αρκεί να γίνουν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές που θα περιορίσουν τη σπατάλη των πόρων. Θα αξιοποιήσουν τις επιστημονικές μεθόδους διοίκησης και θα την προσαρμόσουν στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Κρίση και Προοπτικές Κράτους Πρόνοιας , μελέτη μορφών.

Για την καλύτερη μελέτη των διαφόρων μορφών του κράτους πρόνοιας σε σχέση με την ιστορική πορεία της ανάπτυξης τους, σε συνάρτηση με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη των διαφόρων κρατών αναπτύχθηκαν μοντέλα τα οποία στηρίζονται σε επιστημονική προσέγγιση και συνδυασμό θεωρητικών και ιδεολογικών δεδομένων. Τα μοντέλα αυτά είναι χρηστικά αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται απόλυτα και δογματικά.

Κράτους Πρόνοιας, στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το κράτος πρόνοιας, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών που αναπτύχθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθυστέρησε να αναπτυχθεί. Και όταν αυτό έγινε συνέβη με τρόπο ιδιότυπο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες αυτές. Σήμερα μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, η ανάπτυξη ενός ορθολογικού κράτους πρόνοιας αποκτά επιτακτικό χαρακτήρα.
Μέσα σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης που επηρεάζει τα συστήματα υγείας και γενικότερα την υγεία του παγκόσμιου πληθυσμού με τη διαμόρφωση ομάδων που κατατάσσονται στην ελίτ και άλλων που περιθωριοποιούνται, η θεώρηση της υγείας ως παγκόσμιου αγαθού που προωθείται μέσα από την διεθνή συνεργασία οδηγεί σε ουσιαστικές λύσεις

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κράτος πρόνοιας, κρίση κοινωνικής πολιτικής, τυπολογία Espring- Andersen, Titmus, παγκοσμιοποίηση, συστήματα υγείας

Κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο σε μορφή pdf : Η_ΚΡΙΣΗ_ΚΑΙ_ΟΙ_ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ_ΤΟΥ_ΚΡΑΤΟΥΣ_ΠΡΟΝΟΙΑΣ