Κατάθλιψη σε σοβαρές ασθένειες

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥΣ . (Κατάθλιψη σε σοβαρές ασθένειες ).

Κατάθλιψη σε σοβαρές ασθένειες ,περίληψη

Η πολλαπλή σκλήρυνση είναι μια νόσος άγνωστης αιτιολογίας πολύ συχνή στις σύγχρονες κοινωνίες. Εμφανίζεται συνήθως σε νέα ενήλικα άτομα, δεν οδηγεί σύντομα σε θάνατο. Δεν μπορούμε με ακρίβεια να προβλέψουμε την εξέλιξή της. Προκαλεί σωματική δυσλειτουργία, εξάρτηση από άτομα του περιβάλλοντος και απώλεια του επαγγέλματος.  Οδηγεί σε έντονο στρες, κατάθλιψη και ψυχογενή καταβολή, που επηρεάζουν σημαντικά την αντιμετώπιση της νόσου από τον ασθενή. Επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής του αλλά και την πρόγνωση της ίδιας της νόσου.

Κατάθλιψη σε σοβαρές ασθένειες, πολλαπλή σκλήρυνση

Έτσι παράλληλα με την προσπάθεια της θεραπείας ή επιβράδυνσης της πορείας της πολλαπλής σκλήρυνσης που βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο, μεγάλη έμφαση δίνεται τις τελευταίες δεκαετίες στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών παραμέτρων της νόσου. Μπορούν να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής και την εξέλιξή της. Αυτό μπορεί να γίνει επιστρατεύοντας όσα μέσα διαθέτουμε. Δηλαδή την κοινωνική υποστήριξη (υλική, πληροφορική και συναισθηματική) . Προσαρμοσμένη ανάλογα στα πολιτιστικά, κοινωνικά και ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς. Αναλύοντας το ερμηνευτικό στυλ που υιοθετούν οι πάσχοντες απέναντι στη νόσο . Και προκρίνοντας το αισιόδοξο ερμηνευτικό στυλ που μπορεί να βελτιώσει τη σωματική αδυναμία του αλλά και την γενικότερη πρόγνωση της ασθένειας.

Μια άλλη προσέγγιση είναι η συναισθηματική αποκάλυψη με τη μορφή προφορικού ή γραπτού λόγου. Απευθύνεται σε απλούς ακροατές, ενεργούς σχολιαστές, ένα ημερολόγιο ή ένα ηλεκτρονικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Βελτιώνει τη συναισθηματική και επαγγελματική εξέλιξη του ασθενούς και κατ’ επέκταση τη διαχείριση των προβλημάτων του.

Κατάθλιψη σε σοβαρές ασθένειες, επανεκπαίδευση των ασθενών

Τέλος η επανεκπαίδευση των ασθενών και μάλιστα μέσω γνωσιακών-συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων μέσα από συζητήσεις προσωπικών εμπειριών, βελτίωση των στρατηγικών αντιμετώπισης, διαχείριση των συναισθημάτων θυμού, εκμάθηση λειτουργικών τρόπων αποδοχής της κοινωνικής υποστήριξης χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για την μείωση του στρες, της κατάθλιψης και της ψυχογενούς καταβολής με σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων από πολλαπλή σκλήρυνση υπερτερώντας έναντι άλλων μορφών επανεκπαίδευσης.
Με μοντέλο την πολλαπλή σκλήρυνση και τις ιδιαιτερότητές της θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε και τις άλλες σοβαρές νόσους και να αναζητήσουμε τις καταλληλότερες λύσεις στην αντιμετώπιση του ψυχικού φορτίου που αυτές μεταφέρουν.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πολλαπλή σκλήρυνση, στρες , κατάθλιψη , κοινωνική υποστήριξη, συναισθηματική αποκάλυψη, επανεκπαίδευση, γνωσιακές-συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις.

Κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο σε μορφή pdf:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ_ΣΤΕΣ_ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ_ΣΕ_ΑΤΟΜΑ_ΜΕ_ΣΟΒΑΡΕΣ_ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ