Βηματοδότες έλεγχος βηματοδότη

Βηματοδότες έλεγχος βηματοδότη . Νικόλαος Παναγιωτόπουλος Καρδιολόγος Μαρούσι

Βηματοδότες έλεγχος βηματοδότη

Βηματοδότες έλεγχος βηματοδότη . Η καρδιά είναι ένα όργανο σοφά κατασκευασμένο. Δουλεύει ακατάπαυστα εκατομμύρια φορές στη διάρκεια της ζωής μας. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ένα ηλεκτρικό σύστημα το οποίο παράγει και μεταδίδει ηλεκτρικό ρεύμα σε όλα τα κύτταρά της. Για να γίνεται αυτό ρυθμικά χρειάζεται ένας μαέστρος. Ο μαέστρος αυτός ονομάζεται φλεβόκομβος. Το όνομά του παίρνει από τη θέση του (κοντά στις φλέβες) και την μορφή του (κουμπί). Αυτός έχει την ικανότητα να δίνει ερεθίσματα με πιο μεγάλη συχνότητα από όλα τα άλλα καρδιακά κύτταρα.

Βηματοδότες έλεγχος βηματοδότη . Πότε χρειάζεται βηματοδότης.

Αν αυτός ασθενήσει τότε αναλαμβάνουν όλα τα κύτταρα και γίνεται ένα τεράστιο χάος  από μια αρρυθμία που λέγεται κολπική μαρμαρυγή. Αν αυτό δεν μπορέσει να γίνει οι σφυγμοί πέφτουν πολύ και ο άνθρωπος κινδυνεύει να πεθάνει από βραδυκαρδία. Το χειρότερο είναι η καρδιά να σταματήσει (καρδιακή παύλα) και τότε βέβαια πεθαίνει. Ακόμη όμως και αν αυτό δε συμβεί μια πτώση της καρδιακής συχνότητας οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια. Ο ασθενής δεν μπορεί να ζήσει κανονικά. Παρουσιάζει δύσπνοια, αδυναμία, καταβολή, λιποθυμική τάση και απώλεια αισθήσεων έστω παροδικά. Τότε πρέπει ο φλεβόκομβος να αντικατασταθεί στη λειτουργία του εξωτερικά.

Βηματοδότες έλεγχος βηματοδότη. Τοποθέτηση και διάρκεια ζωής βηματοδότη.

Πρέπει να τοποθετηθεί μια πηγή που με καλώδια να δίνει ερεθίσματα στην καρδιά. Αυτός είναι ο βηματοδότης, που γίνεται πια ο νέος μαέστρος- συντονιστής για την καρδιά. Μια γεννήτρια τοποθετείται στο λίπος του θώρακα και μέσα από μια φλέβα ένα ή δύο καλώδια εμφυτεύονται στην καρδιά. Ο βηματοδότης όχι μόνο παράγει ερεθίσματα αλλά μπορεί να συνδέσει τμήματα της καρδιά που η ηλεκτρική τους επικοινωνία έχει διακοπεί (κολποκοιλιακός αποκλεισμός) . Ο βηματοδότης έχει μια μπαταρία διάρκειας 10 με 15 χρόνια και παραμέτρους που μπορεί να ρυθμίζονται από ένα εξωτερικό προγραμματιστή.Ακόμα μπορεί προγραμματιστεί να δουλεύει μόνο όταν η καρδιά το χρειάζεται (κατ’ επίκληση λειτουργία).

Η τοποθέτηση του γίνεται σε νοσοκομείο πολύ εύκολα, χωρίς νάρκωση, μόνο με τοπική αναισθησία. Η νοσηλεία είναι μια ή δύο μέρες. Ο έλεγχος και ο προγραμματισμός γίνεται στο ιατρείο με την προσαρμογή του στις ανάγκες του ασθενή από τον έμπειρο θεράποντά του. Αυτό μπορεί να γίνεται μαζί με έλεγχο λειτουργίας και υπολειπόμενη διάρκεια μπαταρίας μία με δύο φορές το χρόνο.

Έλεγχος βηματοδοτών. Καρδιολόγος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος ,Μαρούσι