Βαλβιδοπάθειες,Παθήσεις Βαλβίδων Καρδιάς

Βαλβιδοπάθειες,Παθήσεις Βαλβίδων Καρδιάς

Βαλβιδοπάθειες

Βαλβιδοπάθειες . Η καρδιά έχει τέσσερεις βαλβίδες που επιτρέπουν στο αίμα να περνάει μόνο προς μία κατεύθυνση.  Οι βαλβίδες αυτές έχουν πολύ σημαντικό ρόλο γιατί συνδέουν διαμερίσματα της καρδιάς μεταξύ τους. Kαι διαμερίσματα με μεγάλα αγγεία που ξεκινούν από την καρδιά. Ονομάζονται είτε σε σχέση με τη μορφολογία τους (μιτροειδής, τριγλώχινα). Είτε σε σχέση με τα αγγεία που ξεκινούν από αυτές (αορτική, πνευμονική). Οι βαλβίδες αυτές ανάλογα με τη θέση και τις απαιτήσεις που έχουν για τη λειτουργία που επιτελούν έχουν διαφορετική συμπεριφορά και παρουσιάζουν διαφορετικά προβλήματα.

Βαλβιδοπάθειες Συμπτώματα ,Παθήσεις των Βαλβίδων

Οι Βαλβιδοπάθειες εμφανίζονται λόγω κάποιων παθήσεων όπως μικροβίων που κυκλοφορούν στο αίμα, η αντισωμάτων που παράγονται μετά από παθήσεις όπως ο ρευματικός πυρετός. Είτε λόγω φθοράς και απόθεσης ασβεστίου που εμφανίζονται με τα χρόνια. Οι Βαλβιδοπάθειες  μπορεί να παρουσιάζουν στενώσεις ή ανεπάρκειες που ταλαιπωρούν την καρδιά. Οδηγούν σε αρρυθμίες, συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της στεφανιαίας νόσου, καρδιακή ανεπάρκεια και αν δεν αντιμετωπιστούν γρήγορα, θάνατο. Οι παθήσεις των βαλβίδων είναι συχνά ύπουλες και όταν εμφανιστούν πολλές φορές είναι πρακτικά μη αντιμετωπίσιμες αποτελεσματικά.

Βαλβιδοπάθειες Διάγνωση Θεραπεία

Για το λόγο αυτό οι Βαλβιδοπάθειες πρέπει να διαγνωστούν έγκαιρα. Να αντιμετωπιστούν φαρμακευτικά για να αποφευχθεί η ανάγκη για χειρουργική επέμβαση. Και να γίνει όταν τα πράγματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά εγκαίρως η κατάλληλη επέμβαση. Όλα αυτά απαιτούν καλή γνώση των αναγκών του ασθενούς, αξιόπιστη παρακολούθηση, σωστή καθοδήγηση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή. Το triplex της καρδιάς είναι μια πολύτιμη εξέταση η οποία όχι μόνο βοηθά τη διάγνωση αλλά συμβάλλει στην παρακολούθηση και εξέλιξη της νόσου.

Ίσως οι βαλβιθοπάθειες και η σωστή παρακολούθηση και αντιμετώπισή τους να είναι από τα πιο δύσκολα προβλήματα της καρδιολογίας. Απαιτούν μεγάλη εμπειρία από πλευράς του καρδιολόγου και σωστή καθοδήγηση του ασθενούς. Ένα ακόμη πολύ σπουδαίο κεφάλαιο είναι η παρακολούθηση και ρύθμιση του ασθενή μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση αντικατάστασης της βαλβίδας ή διόρθωσής της. Χρειάζεται ανάλογα με τον τύπο της βαλβίδας η ρύθμιση της αντιπηκτικής αγωγής, η χορήγηση φαρμάκων που να μεγιστοποιεί την ωφέλεια από την επέμβαση και η αντιμετώπιση των συνολικών προβλημάτων που δημιούργησε το πρόβλημα της βαλβίδας πριν χειρουργηθεί. Σημαντική είναι και η σωστή χρήση των νέων μεθόδων της διαδερμικής τοποθέτησης βαλβίδων που ως νέες οδηγούν κάποιους καρδιολόγους χωρίς να έχουν ένδειξη να συνιστούν σε ασθενείς να καταφύγουν σε αυτές.

Καρδιολογικό Ιατρείο Νικόλαου Παναγιωτόπουλου,Μαρούσι