Άγχος ανασφάλεια νοσηλευτικού προσωπικού

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ. (Εργασιακό άγχος ανασφάλεια νοσηλευτικού προσωπικού ) .Πτυχιακή Εργασία, Έρευνα του Νικόλαου Παναγιωτόπουλου.

Άγχος ανασφάλεια νοσηλευτικού προσωπικού ,Εισαγωγή

Η συνεχιζόμενη επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών στην Ελλάδα λόγω της κρίσης των τελευταίων ετών και των μέτρων εξοικονόμησης δαπανών, αναδεικνύει το επαγγελματικό άγχος ως το βασικότερο κίνδυνο στην εργασία. Το επαγγελματικό άγχος αποτελεί βασικό παράγοντα προβλημάτων. Επιβαρύνει επικίνδυνα την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων. Και την απόδοση τους στην εργασία. Σε συνδυασμό με την εργασιακή ανασφάλεια αποτελούν διαρκή κίνδυνο για τη σχέση εργαζομένων-εργοδοτών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Άγχος ανασφάλεια νοσηλευτικού προσωπικού ,Σκοπός

Να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της επιδείνωσης των εργασιακών συνθηκών στην Ελλάδα της κρίσης. Οι επιπτώσει στους Νοσηλευτές που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιδιωτικής υγείας. Να αναζητηθούν οι παράγοντες που ευθύνονται γι’ αυτό . Να προταθούν λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται σε αυτούς, στην λειτουργία των νοσοκομείων και στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

Άγχος ανασφάλεια νοσηλευτικού προσωπικού , Μεθοδολογία

Στο πλαίσιο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 65 ερωτήσεων. Σχετικές με τους παράγοντες που σχετίζονται με το επαγγελματικό άγχος, την εργασιακή ανασφάλεια. Τον τύπο της προσωπικότητας, την εργασιακή ικανοποίηση και την εμπλοκή με το επάγγελμα. Συμμετείχαν 355 νοσηλευτές και μαίες μεγάλων Ιδιωτικών Νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Αποτελέσματα:

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Νοσηλευτές που συμμετείχαν είχαν μέτρια επίπεδα εργασιακού άγχους και μέτρια προς μεγάλα επίπεδα εργασιακής ανασφάλειας. Οι παράγοντες που ευθύνονταν κυρίως για το στρες είναι: Οι συνθήκες και η καθοδήγηση στην εργασία, ο φόρτος εργασίας, η δυσκολία συνεργασίας και η έλλειψη ενδιαφέροντος.

Συμπεράσματα:

Το εργασιακό άγχος και η εργασιακή ανασφάλεια αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα για την Ελλάδα σήμερα. Μελετώντας τους ποιοτικούς παράγοντες και προωθώντας λύσεις μπορούμε να προσφέρουμε στους εργαζόμενους και τα νοσοκομεία και τελικά να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς.

Λέξεις- Κλειδιά: Επαγγελματικό άγχος, εργασιακή ανασφάλεια, ιδιωτικός τομέας στη Ελλάδα, Νοσηλευτές.

Κατεβάστε ολόκληρηρη  τη  εργασία σε μορφή pdf : ΠΤΥΧΙΑΚΗ_ΕΡΓΑΣΙΑ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ